From IT Pro to Cloud Pro : Microsoft Office 365 and SharePoint Online

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ben Curry, Brian Laws

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1509304142

ISBN-13: 978-1509304141

Ký hiệu phân loại: 004.36 Distributed processing

Thông tin xuất bản: Redmond, Washington : Microsoft Press, 2016

Mô tả vật lý: 303 pages : , illustrations ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 137032

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH