Qualitative Case Studies on Implementation of Enterprise Wide Systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1591404479

Ký hiệu phân loại: 658.4038 Executive management

Thông tin xuất bản: [kđ] :Idea Group Publishing, 2005,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 13705
Business planning.
  - Management information systems.
  - Production management.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH