Practical packet analysis : using Wireshark to solve real-world network problems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chris Sanders

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1593271492

ISBN-13: 978-1593271497

Ký hiệu phân loại: 004.66 Data transmission modes and data switching methods

Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press, 2007

Mô tả vật lý: xx, 164 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 137071

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH