The Car Hacker's Handbook : A Guide for the Penetration Tester

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Craig Smith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1593277032

ISBN-13: 978-1593277031

Ký hiệu phân loại: 629.272 Other branches of engineering

Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press, Inc , 2016.

Mô tả vật lý: 1 online resource : , illustrations.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 137097

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH