Computer incident response and forensics team management : conducting a successful incident response [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Leighton Johnson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1597499965

Ký hiệu phân loại: 658.478 Computer security

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier, Syngress, 2014.

Mô tả vật lý: xiii, 334 pages ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 137147

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH