Gỡ rối cho người lập trình Visual Basic

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: VN -Guide, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.268

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 566 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Visual Basic ; Ngôn ngữ lập trình;

DÃY KỆ
2C
Thư viện AB
1H
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 005.268
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn