The innovation imperative in health care organisations : critical role of human resource management in the cost, quality, and productivity equation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ronald J Burke, Cary L Cooper, P Spurgeon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1849809844

ISBN-13: 978-1849809849

Ký hiệu phân loại: 362.110 Social welfare problems and services

Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2012

Mô tả vật lý: xi, 282 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 137224

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH