Agile coaching
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1934356433


Thông tin xuất bản: Raleigh, N.C. :Pragmatic Bookshelf, 2009,

Mô tả vật lý: xvi, 221 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


* Agile software development
  - Study and teaching.
* eXtreme programming
  - Study and teaching.
* Scrum (Computer software development)
  - Study and teaching.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH