Between autonomy and dependence :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9067049026

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: The Hague :Asser Press, 2013.,

Mô tả vật lý: viii, 340 p. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 137298

International agencies -- Congresses. ; Law and legislation; International and municipal law -- Congresses. ; European Union countries

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn