Knowledge and the economy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9789400761308

Ký hiệu phân loại: 303.4833

Thông tin xuất bản: Dordrecht :Springer Science, 2013.,

Mô tả vật lý: viii, 288 p.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 137303

Economics.-- Information society.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn