Introduction to reversible computing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781439873410

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Boca Raton :CRC Press, 2014,

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Ngôn ngữ:


Reversible computing.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH