Pragmatic guide to Subversion
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Mike Mason, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1934356611

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: [Raleigh, North Carolina] :Pragmatic Bookshelf, 2010., Version P1.0 (October 2010)

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 volume) : , illustrations.

Ngôn ngữ:


1. Subversion (Computer file)
  - (OCoLC)fst01793657. ; fast ; Subversion (Computer file)
  - Open source software.
  - (OCoLC)fst01046097. ; fast ; Open source software.
  - Electronic books.-1. Subversion (Computer file)
  - (OCoLC)fst01793657.
2. fast
3. Subversion (Computer file)
  - Open source software.
  - (OCoLC)fst01046097.
4. fast
5. Open source software.
  - Electronic books.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH