Climate change and the oceans : gauging the legal and policy currents in the Asia Pacific and beyond

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Clive H Schofield, Robin Warner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1781006164

ISBN-10: 184844818X

ISBN-13: 978-1848448186

Ký hiệu phân loại: 551.46 Hydrosphere and submarine geology Oceanography

Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK ; Northhampton, MA, USA : Edward Elgar, 2012

Mô tả vật lý: xviii, 274 pages : , illustrations, maps ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 137429

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH