Ảnh hưởng của công ước viên 1980 đến các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Thị Hồng Yến, Nguyễn Chí Thắng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 343.087 International commerce (Foreign trade) formerly also 341.754

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 51tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 137496

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 343.087
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH