Vật liệu xây dựng(Tháng 1 kỳ). 8

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 624 Civil engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Hội Vật liệu xây dựng VN

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí

ID: 137532

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH