Những vấn đề pháp lý về bất động sản hình thành trong tương lai

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.0437

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018,

Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 137554

-

DÃY KỆ
4C
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 346.043
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn