Rủi ro pháp lý khi khởi nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346 Private law

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2018,

Mô tả vật lý: 49tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:


Cuốn này đang trưng bày tại:
- Luật kinh tế
Dãy kệ:12C-Thư viện E3


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH