Kết cấu thép ống nhồi bê tông
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Đặc điểm của ống nhồi bê tông và kết cấu ống nhồi bê tông-Chương 2: Sự làm việc của thép ống nhồi bê tông khi chịu nén đúng tâm-Chương 3: Sự làm việc của thép ống nhồi bê tông chịu nén lệch tâm-Chương 4: Ảnh hưởng của tải trọng dài hạn đến khả năng chịu lực của thép ống nhồi bê tông

Ống nhồi bê tông-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 12
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH