Intelligent control of connected plug-in hybrid electric vehicles

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nasser L Azad, Amir Taghavipour, Mahyar Vajedi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3030003135

Ký hiệu phân loại: 629.2293 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: : Springer, 2019

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 137611

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH