Mcgraw-hill's 500 psychology questions : ace your college exams
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  007178036X

Ký hiệu phân loại: 150.76 Psychology

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2012.,

Mô tả vật lý: vii, 181 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology -- Examinations, questions, etc.; Psychology -- Study guides. ; Examinations; Universities and colleges -- Study guides. ; Examinations

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH