Hearing in time : psychological aspects of musical meter

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Justin London

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195160819

Ký hiệu phân loại: 781.226111 Elements of music

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004.

Mô tả vật lý: viii, 195 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 137633

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH