Psychology course companion
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0198389957

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University Press, 2012,

Mô tả vật lý: 416 pages : , illustrations ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Comprehensively covering all the core and option units for the 2009 syllabus ... this text provides ... preparation for IB assessment and was ... developed with the IB. Integrating examination of ethical issues, research methods and more, it will spur the highest levels of critical thought and support top achievement.--Back cover

Psychology-- Psychology -- Problems, exercises, etc; Psychology -- Examinations ; Study guides; Psychology -- Examinations. ; fast ; (OCoLC)fst0108146; Psychology. -- fast ; (OCoLC)fst0108144; Problems and exercises. -- fast ; (OCoLC)fst0142378; Study guides. -- fast ; (OCoLC)fst0142388

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH