Work psychology : understanding human behaviour in the workplace
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0273655442

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York, N.Y. :Prentice Hall/Financial Times, 2005., 4th ed.

Mô tả vật lý: xxv, 718 p. : , ill. (some col.) ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology, Industrial.-- Work -- Psychological aspects.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH