Beyond the pleasure principle
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0393011186

Ký hiệu phân loại: 150.1952 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: New York :Norton, 1961.,

Mô tả vật lý: xx, 68 p. ; , 20 cm.

Ngôn ngữ:


Pleasure.-- Psychoanalysis.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH