Beyond the pleasure principle

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sigmund Freud

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0393011186

Ký hiệu phân loại: 150.1952 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: New York : Norton, 1961.

Mô tả vật lý: xx, 68 p. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 137666

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH