Chocolate to morphine : understanding mind-active drugs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Winifred Rosen, Andrew Weil

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0395331080

Ký hiệu phân loại: 613.8 Substance abuse (Drug abuse)

Thông tin xuất bản: Boston : Houghton Mifflin, 1983

Mô tả vật lý: 228 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 137668

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH