Principles of research in behavioral science
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0415879280

Ký hiệu phân loại: 150.72 Psychology

Thông tin xuất bản: New York ; London :Psychology Press, 2013., 3rd ed.

Mô tả vật lý: xx, 754 p. : , ill. ; , 26cm.

Ngôn ngữ:

ID: 137696
1. Psychology
  - Research ; Methodology.1. Psychology
  - Research
2. Methodology.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH