Caring for adults with mental health problems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peate I Chelvanayagam

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470026294

ISBN-13: 978-0470026298

Ký hiệu phân loại: WM 140

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley, 2006.

Mô tả vật lý: ix, 225 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 137704

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH