Introduction to psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0495810762

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Belmont, CA :Wadsworth Cengage Learning, 2011., 9th ed.

Mô tả vật lý: xxvi, 685 p. : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology -- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH