Working with the enemy :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Mike Leibling, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780749454678

Ký hiệu phân loại: 158.2

Thông tin xuất bản: London ;Philadelphia :Kogan Page Limited, 2009.,

Mô tả vật lý: xiv, 176 p. ;, 22 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 137731

Interpersonal conflict.-- Conflict management.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn