In Freud's tracks : conversations from the Journal of European psychoanalysis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  076570630X

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: Lanham :Jason Aronson, 2009.,

Mô tả vật lý: 248 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Psychoanalysis.-- Psychoanalysts -- Interviews.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH