In Freud's tracks : conversations from the Journal of European psychoanalysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sergio Benvenuto, Anthony Molino

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 076570630X

ISBN-13: 978-0765706300

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: Lanham : Jason Aronson, 2009.

Mô tả vật lý: 248 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 137750


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH