The California School of Organizational Studies handbook of organizational consulting psychology :a comprehensive guide to theory, skills, and techniques
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  0787958999

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: San Francisco, Calif. :Jossey-Bass, 2002,

Mô tả vật lý: xii, 836 p. :, ill. ;, 24 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology, Industrial.-- Organizational behavior.-- Organizational change.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH