Acceptance and mindfulness at work : applying acceptance and commitment therapy and relational frame theory to organizational behavior management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0789034786

Ký hiệu phân loại: 302.35 Social interaction in complex groups

Thông tin xuất bản: New York :Haworth Press, 2006.,

Mô tả vật lý: 177 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Acceptance and commitment therapy.-- Organizational behavior -- Management.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH