Social anxiety disorder

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Borwin Bandelow, Dan J Stein

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824754549

Ký hiệu phân loại: 616.85225 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2004

Mô tả vật lý: xiii, 366 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 137779

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH