Child psychotherapy : integrating developmental theory into clinical practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robbie Adler-Tapia

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0826106730

ISBN-13: 978-0826106735

Ký hiệu phân loại: 618.928914 Pediatrics and geriatrics

Thông tin xuất bản: New York : Springer Pub. Co., 2012.

Mô tả vật lý: xv, 293 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 137780

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH