Psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0840033109

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Australia ; Belmont, CA :Thompson/Wadsworth, 2011, 5th ed., enhanced ed.! psyktrek 3.0.

Mô tả vật lý: xxiii, 547, [98] p. ; , ill. (chiefly col.) , 29 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH