Psychotherapy : the art of wooing nature

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sheldon Roth

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0876689454

Ký hiệu phân loại: 616.8914 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: Northvale, N.J. : J. Aronson, 1990

Mô tả vật lý: x, 294 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 137792

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH