Fathers who fail : shame and psychopathology in the family system
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0881631051

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: Hillsdale, NJ :Analytic Press, 1992.,

Mô tả vật lý: xi, 257 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Dysfunctional families.-- Mentally ill fathers -- Family relationships.; Mentally ill fathers.-- Shame.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH