Objects of hope : exploring possibility and limit in psychoanalysis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0881632716

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: Hillsdale, NJ :Analytic Press, 2000.,

Mô tả vật lý: xxix, 321 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 137800
Psychoanalysis.
  - Psychoanalytic counseling.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH