Essentials of intellectual disability assessment and identification

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alan W Brue, Linda Wilmshurst

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1118875095

ISBN-13: 978-1118875094

Ký hiệu phân loại: 362.3 *Mental retardation

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2016

Mô tả vật lý: xv, 174 pages ; , 22 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 137818

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH