An independent mind : collected papers of Juliet Hopkins

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Juliet Hopkins, Ann Horne, Monica Lanyado

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1138015318

ISBN-10: 1138015326

ISBN-13: 978-1138015319

ISBN-13: 978-1138015326

Ký hiệu phân loại: 618.928914 Pediatrics and geriatrics

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015.

Mô tả vật lý: xxii, 169 pages ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 137823

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH