Deliberate practice for psychotherapists : a guide to improving clinical effectiveness

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tony Rousmaniere

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1138203181

ISBN-10: 1138203203

ISBN-13: 978-1138203181

ISBN-13: 978-1138203204

Ký hiệu phân loại: WM 420

Thông tin xuất bản: New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.

Mô tả vật lý: xviii, 220 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 137824

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH