Learn robotics with Raspberry Pi : build and code your own moving, sensing, thinking robots

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matt Timmons-Brown

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1593279202

Ký hiệu phân loại: 629.89 Computer control

Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press, Inc, 2019

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 137853

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH