Talking about troubles in conversation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780199937325 (hardcover : alk. paper) :

Ký hiệu phân loại: 401.41

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: xvi, 234 pages ;, 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 137880

Conversation analysis.-- Interpersonal communication.-- Conversation.-- Psycholinguistics.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn