Ethics in psychology and the mental health professions : standards and cases
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780199957699

Ký hiệu phân loại: 174.915 Occupational ethics

Thông tin xuất bản: New York :Oxford University Press, 2016, Fourth edition /

Mô tả vật lý: xiv, 654 pages ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Clinical psychologists -- Professional ethics.; Clinical psychologists -- Professional ethics.; Psychology -- Moral and ethical aspects.; Psychology -- Moral and ethical aspects.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH