Seeing the light : the social logic of personal discovery

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thomas DeGloma

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0226175744

ISBN-13: 978-0226175881

Ký hiệu phân loại: 158.1 Personal improvement and analysis

Thông tin xuất bản: Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2014

Mô tả vật lý: x, 243 pages : , illustrations ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 137889

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH