The not-two : logic and God in Lacan
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lorenzo Chiesa, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780262529037

Ký hiệu phân loại: 150.195092 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :The MIT Press, 2016,

Mô tả vật lý: xxiii, 251 pages ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Lacan, Jacques, -- 1901-1981. ; God. -- Logic. -- Love. -- Psychoanalysis and philosophy. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH