Quy hoạch và quản lý chiến lược công tác phòng chống lũ lụt trong thế kỷ 21

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 627.4

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 339 tr. ; , 20cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Điều tiết nước-- Ngăn ngừa thiệt hại lũ-- Phòng chống lũ-

DÃY KỆ
22C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
11A
*Ký hiệu xếp giá:  627.4
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn