MATLAB for behavioral scientists
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780415535915

Ký hiệu phân loại: 150.285536 Miscellany

Thông tin xuất bản: New York ; London :Routledge, 2015., Second edition /

Mô tả vật lý: xiv, 385 pages : , illustrations ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Numerical analysis -- Computer programs.; Psychology -- Data processing.; Social sciences -- Data processing.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH