Freud : a critical re-evaluation of his theories
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Reuben Fine, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780415717083

Ký hiệu phân loại: 150.1952 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Hove :Routledge, 2014.,

Mô tả vật lý: 271 pages ; , 25 cm

Ngôn ngữ:

ID: 137922
1. Freud
     Sigmund
    
  - 1856-1939. ; Psychoanalysis. -1. Freud
     Sigmund
    
  - 1856-1939.
2. Psychoanalysis. -
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH