Sigmund Freud : his personality, his teaching and his school
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780415717236

Ký hiệu phân loại: 150.1952 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: London :Routledge, 2013.,

Mô tả vật lý: 1 volume ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Freud, Sigmund, -- 1856-1939. ; Psychoanalysis. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH